Insurance Beat

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ήξερες ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι τόσο παλιά, όσο το πρώτο αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε ποτέ στον κόσμο;

Η πρώτη ασφάλιση αυτοκινήτου έγινε το 1897 στο Οχάιο των ΗΠΑ, μόλις έντεκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο! Η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι σήμερα αυτονόητη και για αυτό υποχρεωτική. Ωστόσο υπάρχουν πολλές συμπληρωματικές καλύψεις εκτός από το «βασικό πακέτο ασφάλισης» που καλύπτουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο.
 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;
 • Καλώντας μας στο 210 93 76000
 • Μέσω email στη διεύθυνση [email protected]
 • Στο κεντρικό μας κατάστημα, Λ. Ανδρέα Συγγρού 171, 17121, Νέα Σμύρνη
Πότε ξεκινά και πότε λήγει η ασφάλιση;

Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλισή σου θα πρέπει να έχεις καταβάλει το ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό ασφάλιστρο, ανάλογα με την συχνότητα πληρωμής που επέλεξες. Η διάρκεια της ασφάλισης (ημερομηνία και ώρα έναρξης - λήξης) αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η ασφάλιση μπορεί να ανανεώνεται, με τους ίδιους ή άλλους όρους, και καλύψεις, εφόσον καταβάλλεται το ασφάλιστρο της επόμενης περιόδου, εντός της ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής.

Ποιες προαιρετικές καλύψεις μπορώ να προσθέσω στο ασφαλιστήριο του οχήματός μου;

Για το Ι.Χ.

 • Οδική βοήθεια
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Νομική προστασία
 • Κάλυψη πυρός
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κάλυψη κλοπής
 • Κάλυψη ίδιων ζημιών (Μικτή)
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Για τη μηχανή
 • Κάλυψη πυρός
 • Κάλυψη κλοπής
 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα

Για τη μηχανή

 • Κάλυψη πυρός
 • Κάλυψη κλοπής
 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα
 • Οδική βοήθεια
 • Νομική προστασία
 • Φροντίδα ατυχήματος
Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου;

Η τιμολόγηση γίνεται από κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρεία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι εξής:

 • Ηλικία του οδηγού.
 • Χρήση του οχήματος
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής κ.λπ.).
 • Το ιστορικό ζημιών.
 • Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.
 • Η Έδρα (γεωγραφική περιφέρεια) στην οποία το όχημα κινείται συνήθως.
Υπάρχουν εξαιρέσεις στην κάλυψη της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου;

Η νομοθεσία προβλέπει τρεις εξαιρέσεις από την ασφάλιση αστικής ευθύνης:

 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα και δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.
 

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός ζημιών;

Είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα οχημάτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών, με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Συγκεκριμένα με τον φιλικό διακανονισμό, ή αλλιώς Σύστημα 'Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ), αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων οχημάτων συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.
 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει το ποσό των € 6.500 ανά ατύχημα και για τυχόν σωματικές βλάβες τις € 30.000 για κάθε ατύχημα συνολικά με ανώτατο όριο € 12.000 ανά άτομο. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.
   
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα).
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα.
   

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Υγεία
Η πρώτη ασφάλιση υγείας στον κόσμο έγινε το 1929 στο Ντάλας των ΗΠΑ.
Οι πολίτες μπορούσαν να πληρώσουν 50 σεντς στην τοπική τους κλινική και αν ερχόταν η ώρα να κάνουν παιδιά, δεν χρειαζόταν να πληρώσουν τίποτα!
Αυτοκίνητο
Γνώριζες ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι τόσο παλιά όσο το πρώτο αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε ποτέ στον κόσμο;
Κατοικία
Η ασφάλιση κατοικίας προσφέρεται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου από τις αρχές του περασμένου αιώνα!
Αστική Ευθύνη
Με τον όρο «αστική ευθύνη» εννοούμε ευθύνη έναντι τρίτων.
Νομική Προστασία
Προσφέρεται συνήθως ως συμπληρωματική ασφάλιση στην ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας.
Σκάφος
Σου αρέσουν τα ωραία πράγματα στη ζωή και πάλεψες για να τα αποκτήσεις; Ασφάλισε το σκάφος σου και σάλπαρε ξέγνοιαστος.
Οδική βοήθεια
Οδήγησε ξένοιαστος μικρές ή μεγάλες διαδρομές, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Προσωπικό Ατύχημα
Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε την «κακιά στιγμή» εξασφαλίζοντας από πριν την υγεία και το εισόδημά μας.
Επένδυση
Επενδύουμε για να μεγαλώσουμε και ασφαλίζουμε για να προστατεύσουμε.
Επικοινώνησε με έναν από τους συνεργάτες μας